شرکت سبدگردان نجم

تحلیلی بنیادی کمینا

بطر و جار که محصول اصلی این شرکت است رشد 24 درصدی نرخ دلاری داشته است. شرکت دارای طرح توسعه با ظرفیت 75000 تن سالانه در خصوص تولید سربطر است. شرکت یا فروش 2,274,267 میلیون ریالی در سه ماهه نخست سال مال 1402 رشد 68 درصدی را نسبت به دوره مشابه در سال 1401 تجربه کرده است

بالا