مشاوره و سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری، مشاوره سرمایه گذاری،

این متن مربوط به صفحه مشاوره و سرمایه گذاری می باشد صندوق های سرمایه گذاری، مشاوره سرمایه گذاری،

شرکت سبدگردان نجم

مشاوره و سرمایه‌گذاری

مشاوره و سرمایه‌گذاری در شرکت سبدگردان نجم

مشاوره سرمایه‌گذاری

در دهه‌ی اخیر با توجه به تحریم‌های یکطرفه و ظالمانه و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی پیش آمده، ترجیحات سرمایه‌گذاری و پس انداز بسیاری از افراد دچار تغییرات زیادی شده است. به طوریکه در برخی از سالها جریان نقدینگی از بازاری به بازار دیگر سرازیر شده است و در این میان بازار سرمایه نیز بی نصیب از ورود این جریان نقدینگی نبوده است و با استقبال از بازار سرمایه بازدهی ایجاد شده در این بستر در برخی از سالها مثال زدنی است.

با توجه به افزایش سطح علم و آگاهی مالی افراد جامعه و همچنین با عنایت به تورم ایجاد شده در فضای اقتصادی کشور، سلیقه‌ی سرمایه‌گذاری افراد نیز تغییر کرده است و از حالت پس انداز یا سرمایه‌گذاری در بازارها با ریسک پایین تر یا بدون ریسک مثل بازار پول به بازارهایی با ریسک بالاتر مثل بازار سرمایه قابل ردیابی است.

شایان ذکر است که با ورود سرمایه گذارها به بازارهای تخصصی تر و با ریسک بالاتر نیاز به مشاوره سرمایه‌گذاری بیش از پیش احساس می‌گردد. از آنجاییکه مدیریت دارایی در بازارهایی با ریسک بالاتر مثل بازار سرمایه، مستلزم تخصص و تجربه‌ی کافی می باشد تا بتوان بهترین تصمیمات سرمایه‌گذاری را در جهت رشد پایدار ثروت افراد و دارایی تحت تملک آنها گرفت، شرکت‌های سبدگردان ایجاد شده‌اند. این شرکت‌ها با در اختیار داشتن تیم‌های حرفه ای در حوزه ی تحلیل و تشخیص صنایع و شرکتهای پیشرو و همچنین مدیریت حرفه ای سبدهای سرمایه گذاری، با سنجش ریسک واقعی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و با در نظر گرفتن میزان تحمل ریسک سرمایه گذاران اقدام به سرمایه‌گذاری اصولی برای سرمایه‌گذاران خود خواهند نمود.

شرکت سبدگردان نجم نیز با بهره مندی از افراد متخصص و با تجربه در این مسیر در کنار شما خواهد بود.

بالا